Civil 3D

Civil 3D maakt deel uit van:

De Civil 3D-software is een ontwerp- en documentatieoplossing voor civiele techniek die BIM-workflows ondersteunt. Met Civil 3D hebben infrastructuurontwerpers meer inzicht in projectprestaties, onderhouden ze consistentere gegevens en processen en reageren ze sneller op veranderingen.

Civil 3D is de software bij uitstek voor iedereen die actief is in de civiele markt. Voor elke fase van een project is er binnen Civil 3D immers een geschikte functie terug te vinden. Of het nu gaat over de verwerking van landmeetkundige inwinningen, het ontwerp van wegen, rioleringen, taluds en andere volumeobjecten (bouwputten, dijken e.d.), Civil 3D beschikt over de juiste functies om dit te realiseren.

Vijf manieren waarop Civil 3D het ontwerpen versnelt:

  • Dynamisch ontwerpen
  • Werken met lokale standaarden
  • Rioleringsontwerp
  • Uitwisselen met andere gebruikers en andere bestandsformaten
  • Het ontwerp voorstellen door middel van rapportage of 3D-visualisatie

295,00